Persondatapolitik

Alle henvendelser rettet til Moderniseringsstyrelsen behandles og opbevares på samme måde, hvad enten henvendelsen sker ved e-mail, indberetningsformulerer på hjemmesiden, almindelig post, telefax eller telefon.

Registrering af oplysninger ved henvendelse

Ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med en konkret sag, vil din henvendelse blive gemt og tilføjet den pågældende sag, som henvendelsen vedrører.

Det samme gælder, hvis din henvendelse giver anledning til, at der oprettes en ny sag.

Moderniseringsstyrelsens behandling af henvendelser

Alle henvendelser, der vedrører en sag i Moderniseringsstyrelsen, er omfattet af offentligheds- og/eller forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Det vil sige, at Moderniseringsstyrelsen kan være forpligtet til at udlevere sagens dokumenter eller oplysninger i sagen til en person, der anmoder om aktindsigt. Dokumenter eller oplysninger vil desuden i visse tilfælde kunne videregives til andre myndigheder.

Rettigheder

Persondataloven indeholder regler, som giver dig en række rettigheder, hvis Moderniseringsstyrelsen er i besiddelse af og behandler oplysninger om dig.

Dine rettigheder kan kort beskrives således:

• Ret til at få information fra Moderniseringsstyrelsen om, at der indsamles oplysninger om dig.
• Ret til indsigt i de oplysninger om dig, der behandles.
• Ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger om dig finder sted.

Læs mere om persondataloven her