Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Statens Administration anker dom afsagt i retssag anlagt af HK

22-08-2017 Løn og personale

Ved dom af 8. august 2017 blev der skabt uklarhed om, hvor meget mertransporttid en medarbejder skal tåle, når arbejdspladsen flytter.

Blomster på mark

Dommen er konkret begrundet, og det kan desværre ikke udledes, hvilke konkrete forhold, der er lagt vægt på, når det skal vurderes, hvor meget mertransporttid en medarbejder skal tåle.

Dommen skaber derudover uklarhed om betydningen af ansættelsesområdet, da det fremgår af præmisserne, at vurderingen af, om en stillingsændring er væsentlig, skal foretages uafhængigt af det ansættelsesområde, der er angivet i ansættelsesaftalen.

Dommen skaber således uklarhed om retstilstanden på flere områder. Statens Administration har derfor besluttet at anke dommen til landsretten.

Du kan læse dommen her (pdf).