Geografisk flytning af statslige arbejdspladser

Statslige institutioner skal i forbindelse med en geografisk flytning af arbejdspladser håndtere en række personalemæssige spørgsmål.

På denne temaside finder du vejledning, skabeloner og inspiration til håndtering af de personalemæssige spørgsmål.

En god håndtering af personalemæssige spørgsmål er afgørende for medarbejdernes motivation og mobilitet, og dermed for hele institutionens virke før, under og efter en flytning.