Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

God økonomistyring

25.09.2015

Offentlige institutioner i stat, regioner og kommuner skal levere resultater for borgere og virksomheder i overensstemmelse med de politiske målsætninger. Samtidig skal offentlige institutioner arbejde aktivt med at skabe gennemsigtighed i ressourceforbruget og opgavevaretagelse og anskue styringen helhedsorienteret.

 

Læs mere om god økonomistyring i den offentlige sektor

Målbilledet

25.09.2015

God økonomistyring er afgørende for en målrettet og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer. For at skabe retning for den fortsatte udvikling af økonomistyringen er der formuleret et konkret målbillede for god økonomistyring i hele den offentlige sektor.

 

Læs mere om målbilledet for god økonomistyring i den offentlige sektor

Kontaktpersoner

25.09.2015

Moderniseringsstyrelsen understøtter løbende de offentlige institutioners arbejde med at forbedre økonomistyringen.

 

Læs mere om kontaktpersoner for Moderniseringsstyrelsens forskellige indsatser

Nyheder

Nyt nyhedsbrev: Nyt fra Systemmålbillede 2020

04-02-2016 Moderniseringsstyrelsen

Nyt fra Systemmålbillede 2020

01-02-2016 Moderniseringsstyrelsen

HR-Løsningen anskaffes i to udbud

27-01-2016 Moderniseringsstyrelsen

Inspiration til ledelsesinformation

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en publikation om ledelsesinformation i staten med eksempler på ledelsesinformation fra 15 forskellige statslige styrelser og departementer.

Du kan hente publikationen her: Inspiration til ledelsesinformation (pdf)

Til publikationen er udarbejdet et bilag om KPI’er til ledelsesinformation. Du kan hente bilaget her: KPI'er til ledelsesinformation (pdf)

Som led i initiativet om at udvikle og styrke brugen af ledelsesinformation i staten, tilbyder Moderniseringsstyrelsen sparring og rådgivning til statslige institutioner, der ønsker at udvikle deres ledelsesinformation. Der kan i den forbindelse rettes henvendelse til kontaktpersonen for ledelsesinformation Lisbet Tegllund på mail: listg@modst.dk